Hotărâri ale Consiliului Local

 HOTĂRÂREA nr. 22/21.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016

 HOTĂRÂREA nr. 23/21.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la 5 iunie 2016

 HOTĂRÂREA nr. 24/21.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus

 HOTĂRÂREA nr. 25/21.06.2016 privind alegerea președintelui de ședință

 HOTĂRÂREA nr. 26/21.06.2016 privind alegerea viceprimarului

 HOTĂRÂREA nr. 27/21.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

 HOTĂRÂREA nr. 28/20.07.2016 privind alocarea unei sume de bani în vederea desfășurării evenimentului „Serbările comunei”

 HOTĂRÂREA nr. 29/20.07.2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 30/28.07.2016 privind aprobarea PUZ și a RU aferent pentru proiectul „Bazine acumulare apă industrială 2×2500 mc” în extravilanul localității Bocșa Mică, propus de SC DEVA GOLD SA

 HOTĂRÂREA nr. 31/28.07.2016 privind aprobarea PUZ și a RU aferent pentru proiectul „Cariera de andezit Ciongani” în extravilanul localității Bocșa Mică, propus de SC DEVA GOLD SA

 HOTĂRÂREA nr. 32/28.07.2016 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anului 2016

 HOTĂRÂREA nr. 33/28.07.2016 privind aprobarea schimbării destinației spațiilor aparținând domeniului public, în care au funcționat unități de învățământ preuniversitar de stat și care au fost închise

 HOTĂRÂREA nr. 34/28.07.2016 privind închirierea prin licitație publică a unui bun imobil – spațiu și teren aferent, din satul Bocșa Mică

 HOTĂRÂREA nr. 35/23.08.2016 privind aprobarea solicitării finanțării, în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastraleși demararea procedurii de achiziție și semnare a contractului de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale

 HOTĂRÂREA nr. 36/30.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și indicatorilor tehnico-economici ai „Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara”

 HOTĂRÂREA nr. 37/30.08.2016 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 38/30.09.2016 privind alegerea președintelui de ședință

 HOTĂRÂREA nr. 39/30.09.2016 privind aprobarea modificării și completării Programului anual de achiziții publice pe anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 40/30.09.2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 41/30.09.2016 de modificare a DOCUMENTULUI DE POZIȚIE (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”

 HOTĂRÂREA nr. 42/30.09.2016 privind aprobarea transportului de persoane în vederea desfășurării activităților competiționale sportive, culturale și religioase

 HOTĂRÂREA nr. 43/30.09.2016 privind aprobarea actului adițional la contractul nr.31/41/19,09,2016 cu privire la închiriere clădire administrativă și teren aferent din satul Bocșa Mică

 HOTĂRÂREA nr. 44/30.09.2016 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de depozitare deșeuri, cu SC SACOMET SA Horezu

 HOTĂRÂREA nr. 45/06.10.2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016