Birou Taxe și impozite locale

Birou Taxe și impozite locale

FLOREA Vișinica Tatiana Referent

Obiectul activității Biroului:
– Intocmește matricola la clădiri, terenuri, mijloace de transport pentru persoane fizice și juridice;
– Intocmește procese verbale de declarare a mijloacelor de transport la persoanele fizice și juridice;
– Eliberează adeverințe de atestare fiscală;
– Intocmește declarații de impunere pentru persoanele fizice și juridice;
– Verifică în teren veridicitatea datelor declarate la impunere;
– Inaintează înștiințări în vederea depunerii declarațiilor de impunere persoanelor juridice și fizice;
– Completează la zi registrul rol;
– Asigură integritatea mijloacelor bănești pe care, conform reglementărilor în vigoare, le gestionează;
– Efectuează încasări din bancă, direct de la cetățeni sau unități plătitoare către consiliu;
– Evidențiează zilnic, pe bază de documente, încasările și plățile efectuate și le predă contabilului de venituri;
– Intocmește situații periodice cu privire la încasarea și debitele persoanelor fizice;
– Colaborează la identificarea persoanelor care nu depun la timp declarații de impunere pentru proprietăți;
– Sesizează contabilul pe venituri de existența debitelor la încasarea taxelor și impozitelor în vederea întocmirii documentației de executare silită a creanțelor bugetare.

Sari la conținut