Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2017

 HOTĂRÂREA nr. 1/09.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului precedent a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare înregistrat la încheierea execițiului fianciar al anului 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 2/31.01.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice privind modernizarea stradală a comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, în anul 2017.

 HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2017 privind aprobarea unor documentații, aprobarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în A.G. a A.D.I. „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare.

 HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea contractării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor comunei Certeju de Sus, în dosarul cu nr.99/97/2017, a Tribunalului Hunedoara.

 HOTĂRÂREA nr. 5/13.02.2017 privind aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara pentru anul școlar 2017-2018.

 HOTĂRÂREA nr. 6/13.02.2017 privind aprobarea alocării unei sume de bani în vederea desfășurării spectacolului folcloric „Săptămâna Iubirii”.

 HOTĂRÂREA nr. 7/13.02.2017 privind modificarea și completarea hotărârii consiliului local nr.60/2016.

 HOTĂRÂREA nr. 8/13.02.2017 privind aprobarea contractării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor comunei Certeju de Sus, în dosarul cu nr.98/97/2017, a Tribunalului Hunedoara.

 HOTĂRÂREA nr. 9/13.02.2017 privind aprobarea deplasării unei delegații din partea primăriei comunei Certeju de Sus în Ciudad de Teziutlan, Puebla, Mexic, la festivalul internațional de folclor pentru copii, în perioada 4-12 mai 2017.

 HOTĂRÂREA nr. 10/28.02.2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara pentru anul 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 11/28.02.2017  privind aprobarea contractării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor comunei Certeju de Sus, în dosarul cu nr.318/97/2017, a Tribunalului Hunedoara.

 HOTĂRÂREA nr. 12/30.03.2017 privind alegerea președintelui de ședință.

 HOTĂRÂREA nr. 13/30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe anul 2017 și estimările anilor 2018-2020.

 HOTĂRÂREA nr. 14/30.03.2017 privind casarea unor mijloace fixe.

 HOTĂRÂREA nr. 15/30.03.2017 privind aprobarea reactualizării Planului de analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe anul 2017.

 HOTĂRÂREA nr. 16/30.03.2017 privind aprobarea contractării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor comunei Certeju de Sus, în dosarul cu nr.1957/221/2017, a Judecătoriei Deva.

 HOTĂRÂREA nr. 17/30.03.2017 privind folosirea excedentului bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, rezultat la sfârșitul anului bugetar 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 18/10.04.2017 privind aprobarea deplasării domnului Câmpian Petru Adrian și domnului Stănășel Vasile Iulian, delegați din partea primăriei comunei Certeju de Sus, în Ciudad de Teziutlan, Puebla, Mexic, la festivalul internațional de folclor pentru copii, în perioada 27 Aprilie – 16 mai 2017.

 HOTĂRÂREA nr. 19/10.04.2017 privind aprobarea accesării măsurii 7.6 – modernizare, amenajare cămine culturale în comuna Certeju de Sus.

Sari la conținut