Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 1/31.01.2022 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor care prestează lucrări. conform prevederilor Legii nr.416/2001 cu completările și modificările ulterioare, in anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 2/31.01.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.76/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, în raza administrativ teritorială a comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 3/31.01.2022 privind revocarea HCL nr.78/2021 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri din domeniul public al comunei Certeju de Sus și alte mijloace fixe inventariate.

HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2022 privind însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2021 sem. II, angajați ai Primăriei comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 5/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe anul 2022 și estimările anilor 2023 – 2025.

HOTĂRÂREA nr. 6/09.02.2022 privind folosirea excedentului bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, rezultat la sfârșitul anului bugetar 2021.

HOTĂRÂREA nr. 7/28.02.2022 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, urmare a aprobării bugetului local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 8/28.02.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 9/28.02.2022 privind aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul comunei Certeju de Sus , județul Hunedoara, pentru anul școlar 2022-2023.

HOTĂRÂREA nr. 10/31.03.2022 privind alegerea presedintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 11/31.03.2022 privind abrogarea HCL nr.7/2022 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, urmare a aprobării bugetului local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 12/31.03.2022 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, urmare a aprobării bugetului local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 13/31.03.2022 privind însușirea Raportului asupra situației gestionării bunurilor comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 14/31.03.2022 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Certje de Sus, județul Hunedoara, pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 15/31.03.2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

HOTĂRÂREA nr. 16/31.03.2022 privind însușirea suprafețelor reale, conform expertizelor tehnice pentru bunurile aparținând domeniului public al comunei Certeju de Sus înscrise în HGR nr.1352/2001.

HOTĂRÂREA nr. 17/15.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 27.04.2022.

HOTĂRÂREA nr. 18/27.04.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus pe trimestrul II al anului 2022 prin suplimentarea bugetului local.

HOTĂRÂREA nr. 19/27.04.2022 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul I al anului 2022.

HOTĂRÂREA nr. 20/27.04.2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale precum și actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2023.

 

Sari la conținut