Compartiment Urbanism

Compartiment Urbanism

CRISTEA Ramona Daniela 

Obiectul activităţii compartimentului urbanism:
– Verifică documentațiile prezentate în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire / desființare;
– Asigură respectarea și realizarea prevederilor din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului;
– Intocmește și propune eliberarea certificatelor și autorizațiilor de construire / desființare pentru lucrările din competența primăriei;
– Urmărește respectarea protecției mediului, echiparea tehnico – edilitară;
– Fundamentează sursele de finanțare pentru toate lucrările de construire, reparare, întreținere și modernizare a drumurilor publice de interes local;
– Intocmește planuri pentru situații de urgență și împotriva dezastrelor;
– Elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor P.S.I.;
– Stabilește măsurile tehnice, sanitare și organizatorice de protecția muncii, corspunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu;
– Predă lunar și ori de câte ori este nevoie datele și documentele referitoare la eliberarea sau prelungirea autorizațiilor de construcție;
– Identifică posibilități și face propuneri pentru dezvoltarea urbanistică;
– Verifică terenurile libere, neamenajate ale domeniului public și face propuneri pentru amenjarea lor;
– Avertizează proprietarii de terenuri intravilane și de construncții asupra aspectului acestora și aplică amenzi pentru neîncadrarea în normele arhitecturale urbane;
– Constată încălcarea legilor și aplicară sancțiuni conform legislației în vigoare;
– Urmărește lucrările de construcții, verificarea respectării disciplinei în construcții la lucrările aflate în execuție pe raza orașului, efectuează recepții și verifică stările tehnice de funcționalitate a imobilelor existente;
– Controlează respectarea prevederilor din certificatele de urbanism și autorizațiile de construire;

Sari la conținut