Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2021

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 28.01.2021.

HOTĂRÂREA nr. 1/28.01.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier locar precum și vacantarea locului de consilier local al doamnei Josan Ioana Alexandra.

HOTĂRÂREA nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul școlar 2021-2022.

HOTĂRÂREA nr. 3/28.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, conform prevederilor Legii nr.416/2001 cu completările și modificările ulterioare, în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 4/28.01.2021 privind modul de valorificare a masei lemnoase din afara fondului forestier, proprietatea publică a comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 5/28.01.2021 privind avizarea Protocolului – Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor …

HOTĂRÂREA nr. 6/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 7/26.02.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol.

HOTĂRÂREA nr. 8/26.02.2021 privind însușirea Raportului asupra situației gestionării bunurilor comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 9/26.02.2021 privind revocarea HCL nr.53/2020 privind darea în folosință gratuită a stadionului sportiv din localitatea Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 10/26.02.2021 privind însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2020 sem. II.

HOTĂRÂREA nr. 11/26.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea publică a comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 13/26.02.2021 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 18/21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al consiliului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 19/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe anul 2021 și estimările anilor 2022 – 2024.

HOTĂRÂREA nr. 20/31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 21/31.05.2021 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 22/31.05.2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certje de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul I al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 23/31.05.2021 privind aprobarea contractării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor U.A.T. comuna Certeju de Sus, în dosarul nr.2746/221/2021 a Judecătoriei Deva.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 30.06.2021.

HOTĂRÂREA nr. 24/30.06.2021 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Certeju de Sus pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 25/30.06.2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 30.07.2021.

HOTĂRÂREA nr. 26/30.07.2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul II al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 27/30.07.2021 privind însușirea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2021 sem. I.

HOTĂRÂREA nr. 28/30.07.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 …

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 31.08.2021.

HOTĂRÂREA nr. 29/31.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 30/31.08.2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și noncasnici …

HOTĂRÂREA nr. 31/31.08.2021 privind folosirea excedentului bugetar al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, rezultat la sfârșitul anului bugetar 2020, în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 32/31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus, pe trimestrul III al anului 2021 prin suplimentarea bugetului local.