Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 1/28.01.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier locar precum și vacantarea locului de consilier local al doamnei Josan Ioana Alexandra.

HOTĂRÂREA nr. 6/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 7/26.02.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol.

HOTĂRÂREA nr. 8/26.02.2021 privind însușirea Raportului asupra situației gestionării bunurilor comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 9/26.02.2021 privind revocarea HCL nr.53/2020 privind darea în folosință gratuită a stadionului sportiv din localitatea Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 10/26.02.2021 privind însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2020 sem. II.

HOTĂRÂREA nr. 11/26.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea publică a comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 13/26.02.2021 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.