Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2021

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 28.01.2021.

HOTĂRÂREA nr. 1/28.01.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier locar precum și vacantarea locului de consilier local al doamnei Josan Ioana Alexandra.

HOTĂRÂREA nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea organizării Rețelei școlare la nivelul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul școlar 2021-2022.

HOTĂRÂREA nr. 3/28.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, conform prevederilor Legii nr.416/2001 cu completările și modificările ulterioare, în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 4/28.01.2021 privind modul de valorificare a masei lemnoase din afara fondului forestier, proprietatea publică a comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 5/28.01.2021 privind avizarea Protocolului – Contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor …

HOTĂRÂREA nr. 6/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 7/26.02.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol.

HOTĂRÂREA nr. 8/26.02.2021 privind însușirea Raportului asupra situației gestionării bunurilor comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 9/26.02.2021 privind revocarea HCL nr.53/2020 privind darea în folosință gratuită a stadionului sportiv din localitatea Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 10/26.02.2021 privind însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2020 sem. II.

HOTĂRÂREA nr. 11/26.02.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea publică a comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 13/26.02.2021 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 18/21.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al consiliului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 19/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe anul 2021 și estimările anilor 2022 – 2024.

HOTĂRÂREA nr. 20/31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 21/31.05.2021 privind aprobarea actualizării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 22/31.05.2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certje de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul I al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 23/31.05.2021 privind aprobarea contractării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor U.A.T. comuna Certeju de Sus, în dosarul nr.2746/221/2021 a Judecătoriei Deva.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 30.06.2021.

HOTĂRÂREA nr. 24/30.06.2021 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Certeju de Sus pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 25/30.06.2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 30.07.2021.

HOTĂRÂREA nr. 26/30.07.2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul II al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 27/30.07.2021 privind însușirea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în anul 2021 sem. I.

HOTĂRÂREA nr. 28/30.07.2021 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 …

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, din data de 31.08.2021.

HOTĂRÂREA nr. 29/31.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 30/31.08.2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și noncasnici …

HOTĂRÂREA nr. 31/31.08.2021 privind folosirea excedentului bugetar al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, rezultat la sfârșitul anului bugetar 2020, în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 32/31.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus, pe trimestrul III al anului 2021 prin suplimentarea bugetului local.

HOTĂRÂREA nr. 33/31.08.2021 privind aderarea comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de piatră”.

HOTĂRÂREA nr. 34/30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 35/30.09.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum și vacantarea locului de consilier local al domnului Marciuc Dumitru.

HOTĂRÂREA nr. 36/30.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus, pe trimestrul III al anului 2021 prin suplimentarea bugetului local.

HOTĂRÂREA nr. 37/30.09.2021 privind aprobarea modificării și completării programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 38/30.09.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T., primarului comunei Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 39/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Modernizare stradală intravilan comuna certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 40/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitatea Măgura Toplița, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 41/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitatea Toplița Mureșului, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 42/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitatea Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 43/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitățile Toplița Mureșului și Măgura Toplița, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 44/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitățile Măgura Toplița și Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 45/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă a localității Vărmaga, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 46/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă a localității Nojag, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 47/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitățile Vărmaga și Nojag, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 48/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitățile Măgura Toplița, Toplița Mureșului și Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 49/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Alimentare cu apă în localitățile Săcărâmb, Măgura Toplița, Toplița Mureșului, Nojag și Vărmaga, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 50/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Stație de epurare în localitatea Certeju de Sus, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 51/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Canalizare menajeră în localitățile Bocșa Mică și Hondol, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 52/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Canalizare menajeră în localitățile Bocșa Mică și Hondol și Stație de epurare în localitatea Certeju de Sus, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 53/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Modernizare drumuri comunale în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 54/28.10.2021 privind reorganizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local al Comunei certeju de Sus, județul Hunedoara”.

HOTĂRÂREA nr. 55/28.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus pe trimestrul IV al anului 2021, prin suplimentarea bugetului local.

HOTĂRÂREA nr. 56/28.10.2021 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul III al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 57/28.10.2021 privind aprobarea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 58/28.10.2021 privind modificarea și completarea HCL nr.30/2021.

HOTĂRÂREA nr. 59/28.10.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și Planului de tarife privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

HOTĂRÂREA nr. 60/28.10.2021 privind aprobarea cofinanțării Proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

HOTĂRÂREA nr. 61/28.10.2021 privind folosirea excedentului bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, rezultat la sfârșitul anului bugetar 2020, în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 62/28.10.2021 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în imobilele din cadrul Școlii Gimnaziale Certeju de Sus”.

HOTĂRÂREA nr. 63/25.11.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare, finanțarea burselor din bugetul general al comunei Certeju de Sus aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii care frecventează cursurile de zi în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 64/25.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus și virării de credite pe trimestrul IV al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 65/25.11.2021 privind aprobarea proiectului de organizare a Rețelei școlare la nivelul comunei Certeju de Sus , județul Hunedoara, pentru anul școlar 2022-2023.

HOTĂRÂREA nr. 66/25.11.2021 privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara în perioada 2014-2020, a terenurilor pentru construirea noilor investiții aferente acestuia.

HOTĂRÂREA nr. 67/25.11.2021 privind însușirea suprafețelor reale, conform expertizelor tehnice pentru bunurile aparținând domeniului public al comunei Certeju de Sus înscrise în HGR nr.1352/2001.

HOTĂRÂREA nr. 68/25.11.2021 privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Certeju de Sus pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 69/17.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru o perioadă de trei luni.

HOTĂRÂREA nr. 70/17.12.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și Planului de tarife privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

HOTĂRÂREA nr. 71/17.12.2021 privind aprobarea cofinanțării Proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

HOTĂRÂREA nr. 72/17.12.2021 privind aprobarea suplimentării și rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus pe trimestrul IV al anului 2021.

HOTĂRÂREA nr. 73/17.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Certeju de Sus pe trimestrul IV al anului 2021, prin suplimentarea bugetului local.

HOTĂRÂREA nr. 74/29.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Certeju de Sus, pentru ședința ordinară din data de 29.12.2021.

HOTĂRÂREA nr. 75/29.12.2021 privind aprobarea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 76/29.12.2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 202, în raza administrativ teritorială a comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

HOTĂRÂREA nr. 77/29.12.2021 privind aprobarea formei inițiale a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorității contractante comuna Certeju de Sus.

HOTĂRÂREA nr. 78/29.12.2021 privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri din domeniul public al comunei Certeju de Sus și alte mijloace fixe inventariate.

Sari la conținut