Biserica Ortodoxă din Certeju de Sus

ISTORICUL BISERICII ORTODOXE CERTEJU DE SUS

În acestă localitate, încă din cele mai vechi timpuri, a existat o bisericuţă ortodoxă construită din lemn. În anul 1733, erau aici 74 de familii ortodoxe şi un preot cu numele Popa. Deoarece populaţia era în continuă creştere, iar biserica a devenit neîncăpătoare, s-a iniţiat ridicarea unei biserici noi. Biserica existentă, din lemn, a fost donată satului Topliţa Mureşului. În anul 1886, au început lucrările de construire a bisericii actuale, lucrări finalizate în anul 1898. Preot paroh era atunci Părintele Gabor Petru junior. Biserica a fost construită din piatră şi cărămidă, în formă de navă şi în stil ardelenesc, cu boltă cilindrică şi un turn clopotniţă, aşezat în partea de vest, deasupra intrării.

Întotdeauna, dorinţa credincioşilor, de aici, a fost să-şi vadă sfântul lăcaş cât mai înfrumuseţat, atât pe dinafară, cât mai ales la interior.

În timpul păstoririi vrednicului preot Macovei Serafim, biserica a trecut prin ample reparaţii mai ales în perioada 1948-1968. În anul 1974, tot la iniţiativa acestui preot , peste iconostasul de zid, s-a aplicat actualul iconostas din lemn de stejar, sculptat manual de către meşterul Moraru Filimon din Sântandrei, de o valoare artistică exceptională şi de o frumuseţe rar întânită.

Alte reparaţii, mai ales la exteriorul bisericii (refacerea tencuielii), s-au executat în vremea Părintelui Dălie Aron, începând cu anul 1983.

Între anii 1996-1997 s-au executat lucrările de pictură, în tehnica “tempera grasă”, de către pictorii Suciu Petru şi Pleşa-Popescu Dorin, din Deva.

În ziua de 24 August 1977, ca încununare a jertfei tuturor credincioşilor din aceste ţinuturi, Presfinţitul Părinte Episcop, Dr. Timotei Seviciu a târnosit această frumoasă biserică înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa unei mulţimi de credincioşi.

Lucrările de reparaţii şi înfrumuseţare au fost susţinute în totalitate de credincioşii Parohiei, care şi-au dorit ca la împlinirea a 100 de ani de la construirea ei, biserica aceasta să atingă măreţia , devenind visul împlinit al tuturor.

Între anii 2002-2003, s-a înlocuit şi învelitoarea bisericii, cu una din tablă de cupru.

Începând cu data de 01 Mai 2015, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei îl numeşte preot paroh pe Părintele Băluţă Petru. Acesta, încă de la început activităţii sale în Certeju de Sus, a iniţiat împreună cu Consiliul Parohial, un program de reînnoire generală a bisericii după cum urmează:

– Înlocuirea pardoselii din lemn, aflată în stare avansată de degradare, cu alta din gresie;
– Refacerea în totalitate a instalaţiei de încălzire centrală;
– Înlocuirea întregului mobilier din biserică, cu altul deosebit de frumos şi modern;
– Zidirea unui pridvor, la intrarea în biserică, care va fi împodobit în viitor cu pictură la interior şi cu icoane în tehnica “mozaicului” la exterior;
– S-a început şi va continua lucrarea de înlocuire a geamurilor de la biserică cu vitralii religioase;
– În continuare, se vor desfăşura ample lucrări de reparaţii la exteriorul lăcaşului de cult, cât şi amenajări ale curţii.

Toate aceste lucrări au fost posibile prin aportul Primăriei Certeju de Sus, în mod cu totul special a domnului Primar Cîmpian Petru Adrian, a societăţii Deva Gold S.A. prin amabilitatea şi bunăvoinţa domnului Director general Stanca Nicolae, a Consiliului Judeţean Hunedoara şi nu în ultimul rând, prin contribuţia credincioşilor din această parohie, care şi de această dată au ştiut să se implice în modul cel mai constructiv posibil.

Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce pe piatra credinţei ai zidit Biserica Ta, prin Sfinţii Tăi Apostoli, cu smerenie cădem înaintea bunătăţii Tale Celei nemăsurate, noi robii Tăi din aceste locuri şi ca pe Stăpânul şi Mântuitorul sufletelor noastre, te rugăm biserica aceasta păstreaz-o Sfânt lăcaş Ţie, împodobeşte-o mereu, cu darurile cele duhovniceşti iar rugăciunile celor ce cu credinţă aleargă la Tine, auzi-le Doamne, şi-i mântuieşte pe ei. Aşa Doamne Dumnezeul nostru, ne rugăm Ţie, primeşte jetrfa robilor Tăi, a tuturor celor care în existenţa de aproape 120 de ani, au ajutat la împodobirea şi dăinuirea acestei Sfinte Biserici, binecuvântează jertfele şi strădaniile tuturor credincioşilor din această comunitate şi ale tuturor ostenitorilor pentru ridicarea şi înfrumuseţarea ei până acum şi până la sfârşitul veacurilor. Dăruieşte-le tuturor pace sufletească, sănătate şi mântuirea sufletului. Amin!

Slăvit să fie Domnul pentru toate!

Preot paroh Băluţă Petru
Septembrie 2016

Sari la conținut