Hotărâri ale Consiliului Local în anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 22/21.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleși la data de 5 iunie 2016

 HOTĂRÂREA nr. 23/21.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la 5 iunie 2016

 HOTĂRÂREA nr. 24/21.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Certeju de Sus

 HOTĂRÂREA nr. 25/21.06.2016 privind alegerea președintelui de ședință

 HOTĂRÂREA nr. 26/21.06.2016 privind alegerea viceprimarului

 HOTĂRÂREA nr. 27/21.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

 HOTĂRÂREA nr. 28/20.07.2016 privind alocarea unei sume de bani în vederea desfășurării evenimentului „Serbările comunei”

 HOTĂRÂREA nr. 29/20.07.2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 30/28.07.2016 privind aprobarea PUZ și a RU aferent pentru proiectul „Bazine acumulare apă industrială 2×2500 mc” în extravilanul localității Bocșa Mică, propus de SC DEVA GOLD SA

 HOTĂRÂREA nr. 31/28.07.2016 privind aprobarea PUZ și a RU aferent pentru proiectul „Cariera de andezit Ciongani” în extravilanul localității Bocșa Mică, propus de SC DEVA GOLD SA

 HOTĂRÂREA nr. 32/28.07.2016 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anului 2016

 HOTĂRÂREA nr. 33/28.07.2016 privind aprobarea schimbării destinației spațiilor aparținând domeniului public, în care au funcționat unități de învățământ preuniversitar de stat și care au fost închise

 HOTĂRÂREA nr. 34/28.07.2016 privind închirierea prin licitație publică a unui bun imobil – spațiu și teren aferent, din satul Bocșa Mică

 HOTĂRÂREA nr. 35/23.08.2016 privind aprobarea solicitării finanțării, în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale și demararea procedurii de achiziție și semnare a contractului de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale

 HOTĂRÂREA nr. 36/30.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și indicatorilor tehnico-economici ai „Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara”

 HOTĂRÂREA nr. 37/30.08.2016 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 38/30.09.2016 privind alegerea președintelui de ședință

 HOTĂRÂREA nr. 39/30.09.2016 privind aprobarea modificării și completării Programului anual de achiziții publice pe anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 40/30.09.2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 41/30.09.2016 de modificare a DOCUMENTULUI DE POZIȚIE (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”

 HOTĂRÂREA nr. 42/30.09.2016 privind aprobarea transportului de persoane în vederea desfășurării activităților competiționale sportive, culturale și religioase

 HOTĂRÂREA nr. 43/30.09.2016 privind aprobarea actului adițional la contractul nr.31/41/19.09.2016 cu privire la închiriere clădire administrativă și teren aferent din satul Bocșa Mică

 HOTĂRÂREA nr. 44/30.09.2016 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de depozitare deșeuri, cu SC SACOMET SA Horezu

 HOTĂRÂREA nr. 45/06.10.2016 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 46/31.10.2016 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul III al anului 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 47/31.10.2016 privind aprobarea deplasării domnului Stănășel Vasile Iulian, delegat din partea primăriei comunei Certeju de Sus, la Aosta, Italia, pentru susținerea unui program artistic cu ocazia zilei naționale a României, în perioada 1-5 decembrie 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 48/29.11.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pentru anul 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 49/29.11.2016 privind aprobarea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 50/29.11.2016 privind stabilirea cuantumului orar al compensației bănești care se va acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Certeju de Sus, aferent timpului de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar.

 HOTĂRÂREA nr. 51/29.11.2016 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor care prestează lucrări, conform prevederilor Legii nr.416/2001 cu completările și modificările ulterioare, în anul 2017.

 HOTĂRÂREA nr. 52/29.11.2016 privind aprobarea decolmatării pârâului Valea Mealului, în regim de urgență, urmare a Hotărârii nr.11/2016 a C.J.S.U. Hunedoara.

 HOTĂRÂREA nr. 53/08.12.2016 privind alegerea președintelui de ședință.

 HOTĂRÂREA nr. 54/08.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul IV al anului 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 55/08.12.2016 privind aprobarea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 56/08.12.2016 privind stabilirea comisiei de inventariere Stație și rețea CATV Certeju de Sus.

 HOTĂRÂREA nr. 57/16.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul IV al anului 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 58/16.12.2016 privind aprobarea modificării și completării Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 59/16.12.2016 privind aprobarea contractării de consultanță, asistență și reprezentare în justiție a intereselor comunei Certeju de Sus, în dosarul cu nr.8775/30/2016 a Tribunalului Timiș.

 HOTĂRÂREA nr. 60/16.12.2016 privind casarea unor mijloace fixe.

 HOTĂRÂREA nr. 61/27.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul IV al anului 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 62/27.12.2016 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara, pe trimestrul IV al anului 2016.

 HOTĂRÂREA nr. 63/27.12.2016 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara.

 HOTĂRÂREA nr. 64/27.12.2016 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Certeju de Sus pentru anul 2017.

 HOTĂRÂREA nr. 65/27.12.2016 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.33/2016 privind aprobarea modificării destinației spațiilor aparținând bunurilor domeniului public al comunei Certeju de Sus, în care au funcționat unități de învățământ preuniversitar de stat și care au fost închise.

 HOTĂRÂREA nr. 66/27.12.2016 privind aprobarea utilizării mijloacelor de transport persoane din proprietatea comunei în vederea desfășurării activităților cultural sportive.

 HOTĂRÂREA nr. 67/27.12.2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în anexa căminului cultural Certeju de Sus, pentru amplasare Stație CATV.

Sari la conținut