Registrul Agricol

Registrul Agricol

BODREAN Elena Cristina Inspector

telefon:
e-mail: registrulagricol@certejudesus.ro

Obiectul activităţii compartimentului:
– Se ocupă de ţinerea la zi a Registrelor Agricole  şi înscrierea datelor în acestea sub semnătura proprietarilor;
– Pregăteşte datele pentru înscrierea în centralizatorul agricol şi întocmeşte dările de seamă statistice;
– Eliberează certificate şi adeverinţe ce conţin date din registrul agricol;
– Aduce la cunoştinta secretarului oraşului a tuturor greşelilor de înscriere în Registrul Agricol pentru rectificarea de către acesta a erorilor existente;
– Verifică existenţa produselor în vederea eliberării certificatelor de producător;
– Eliberează certificatele de producător agricol;
– Efectuează măsurători şi schiţe în teren, împreună cu referentul de cadastru la cererea cetăţenilor;
– Primeşte tabelele centralizatoare de la asociaţiile agricole cu membrii asociaţiei şi contractele de arendare pe care le înscrie în Registrul Agricol.

Obligațiile persoanelor fizice și juridice cu privire la declarea datelor în Registrul Agricol

 

Sari la conținut