Biserica Ortodoxă din Vărmaga

ISTORICUL BISERICII ORTODOXE DIN SATUL VĂRMAGA
CU HRAMURILE “Sf. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL ŞI Sf. IOAN RUSU”

Satul Vărmaga, comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara, este aşezat în dreapta Mureşului, într-un ţinut deluros, pe o vale strâmtă, cu o întindere de 6 km est-vest.

Se învecinează la răsărit cu satul Săcărâmb, la apus cu satul Bârsău, la miazăzi cu satul Bampotoc, iar la miazănoapte cu satul Nojag.

Documentele timpului atestă existenţa satului Vărmaga pentru prima dată în anul 1492.
În actele parohiale se menţionează existenţa unei biserici din bârne care la anul 1794 nu mai corespundea cu numărul credincioşilor şi s-a construit o biserică nouă din piatră, acoperită cu şindrilă în locul numit “Şchiob” unde se află actuala biserică.
În anul 1904 sub păstorirea Pr. Nicolae Duma, după 110 ani, se construieşte noua biserică mult mai încăpătoare în locul celei vechi. Construcţia durează 5 luni: 14 iunie-14noiembrie 1904 şi se sfinţeşte provizoriu pt a se putea sluji în ea.
În 3 noiembrie 1907 se sfinţeşte biserica de către delegatul Mitropolitului Ioan Meţeanu, dl. Protopop de Deva George Romanul împreună cu preoţii Olimpiu Oprea – Săcărâmb, Petru Mihuţi – Hondol, Simion Filimon – Râghet, Simion Cuioc – Banpotoc, Nicolae Tin – Bârsău şi Nicolae Duma preot paroh Vărmaga.

Biserica are formă de corabie, cu două intrări. Constructor Pavel Vucovici din Deva. S-a construit cu contribuţia credincioşilor din Vărmaga – 9310 coroane, minerii din Săcărâmb – 140 coroane, Mârza Ion – 50 coroane, Fundaţia Andrei Şaguna din Sibiu – 500 coroane,. Total 10000.

De păstorirea credincioşilor s-au ocupat următorii preoţi:

 • Simion Filimon 1879-1902;
 • Olimpiu Oprea adm.-1903;
 • Nicolae Duma 1903-1923;
 • Nicolae Iosof adm.-1927;
 • Aurel Bortianu 1927- 1937;
 • Nicolae Vonica 1938-1939;
 • Gheorghe Benea 1939-1949;
 • Alexandru Fugătă 1949-1957;
 • Ioan Paşca 1957-1977;
 • Octavian Dumai 1977-1978;
 • Avrămescu Cornel, Bota Petru Gheorghe Leş au administrat 1978-1979;
 • Viorel Radu 1979-1988;
 • Bota Petru adm.1988-1991;
 • Ionel Plitea 1992-2016.

Biserica a fost sfinţită în anul 1930, târnosită în 15 iunie 1986 de P.S. Timotei al Aradului şi resfinţită în 16. XI .2014 de P.S. Gurie episcopul Devei şi Hunedoarei când s-a pus al doilea hram al bisericii „Sf. Ioan Rusul”.

RENOVĂRI:

1930 – reparată şi zugrăvită la exterior;
1949 – reparată în interior şi exterior;
1960 – tencuită şi zugrăvită de Ioan Moloţ – Băcia;
1985 – Tencuită şi zugrăvită;
1994 – s-a refăcut iconostasul, consolidat cu beton şi stâlpi pe exteriorul bisericii, s-a refăcut intrarea la bărbaţi și s-a schimbat uşa;
1995 – zugrăvit la exterior şi montat cetârne, s-a tencuit interiorul bisericii;
1996 – s-a pictat biserica în tempera de Gheorghe Chemeciu;
2003 – s-a construit bucătăria de vară de la casa parohială;
2004 – în urma unui incendiu s-a refăcut acoperişul la casa parohială cu ajutorul Primăriei Certeju de Sus;
2007 – se inaugurează Capela din Vărmaga în localul Şcolii Vechi;
2008 – s-a schimbat scândura de pe acoperişul bisericii şi s-a pus tablă zincată romb;
2009 – reparat şi zugrăvit exteriorul bisericii, s-a montat staţia de amplificare;
2010 – s-au confecţionat 97 strane pentru credincioşi cu aportul acestora;
2011 – s-a montat mochetă în toată biserica;
2012 – s-au pus geamuri termopan la biserică cu aportul credincioşilor şi a Primăriei Certeju de Sus;
2014 – s-au reparat şi izolat pereţii interiori ai bisericii şi s-a repictat biserica, s-a reparat şi vopsit în lavabil exteriorul bisericii, s-au înlocuit cetârnele, s-a betonat altarul şi s-au pus podele din lemn, s-a făcut magazie  nouă de lemne şi încăpere de lumânări;
2016 – s-a reparat şi înlocuit grinzile din Turnul bisericii şi s-a vopsit tabla pe turn. S-a schimbat tabla pe o porţiune din acoperişul bisericii. S-au început lucrările de încălzire centrală a bisericii cu sprijinul consistent al Primăriei Certeju de Sus.

În continuare avem în vedere repararea casei Parohiale care necesită o reabilitare generală.

Toate lucrările realizate au fost posibile datorită dragostei credincioşilor pentru biserică și aportului substanţial pe care l-a avut Consiliul Local Certeju de Sus şi în mod deosebit al domnului primar Cîmpian Petru Adrian care a fost alături de noi în toate acţiunile întreprinse.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să răsplătească cu sănătate, purtare de grijă şi credinţă spre mântuire tuturor celor care s-au implicat şi se vor implica pentru înfrumuseţarea locaşurilor sfinte.

 

Doamne ajută-ne!

Preot paroh Plitea Ionel

Octombrie 2016

 

Sari la conținut