Măgura-Toplița

Măgura-Toplița

Zona este vestită pentru rezervele aurifere. În epoca romană au existat aici exploatări de aur.
Din sat provin fragmente ceramice aparținând culturii Starčevo-Criș.

Situri arheologice cu stratigrafie complexă.
Punctul Dealul Măgulicea. De aici provin fragmente ceramice aparținând culturii Turdaș cu elemente precucuteniene, dar și Coțofeni. În Muzeul de istorie clujean există materiale de epocă romană ca provenind din acest loc.

Mina de aur Măgura-Toplița se află în Munții Metaliferi, bazinul Mureșului, Valea Geoagiu. Obiectivul a fost exploatat în epoca romană, dar și în cea medievală

Sari la conținut