Biserica Ortodoxă din Săcărâmb

Biserica Ortodoxă din Săcărâmb

HRISOVUL BISERICII ORTODOXE DIN SĂCĂRÂMB

Cu voia Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvîrșirea Sfîntului Duh, s-a zidit această Sfîntă Biserică cu hramul „Sfîntul Ierarh Nicolae”, din parohia Săcărîmb, Protopopiatul Deva, jud. Hunedoara, în anul 1776, de către credincioșii mineri a acestei istorice localități, despre a cărei existență vorbesc documentele de arhivă încă din anul 1300.

Datorită urgiilor vremii, precum și stăpînirilor străine, credincioșii acestei parohii nu s-au putut bucura de o biserică a lor în care să se roage, pînă abia în anul 1776, cînd prin jertfelnicie și multă trudă au reușit să zidească din piatră Sfîntul locaș, în care s-au rugat de-a-lungul vremii părinții și strămoșii de peste veacuri ai acestor buni credincioși.

Din pricina intemperiilor vremii, bisericii i-a fost nevoită să i se facă reparații de întreținere, astfel că în anul 1926 s-au executat o seamă de lucrări de întărire și întreținere, de asemenea și în anul 1960, atît în interior cît și în exterior, înzestrîndu-se totodată cu obiecte și cărți de cult precum și cu alte podoabe și veșminte preoțești.

În anul 1980, din inițiativa preotului paroh și a Consiliului parohial, biserica a fost complet renovată de către meșterii iscusiți din localitate, prin contribuție benevolă a credincioșilor, lucrări care se ridică la suma de 46.000 lei.

Vrednic de menționat este ajutorul primit din partea P.C.Pr. Marchitan Ioan de la parohia Zlaști, ca unul ce se înumără printre preoții care au fost la conducerea parohie Săcărâmb și care a contribuit la repararea și înfrumusețarea acestui Sfînt locaș.

Săvîrșindu-se toate aceste lucrări, biserica fiind îmbrăcată în haină de sărbătoare, spre a mulțumi Bunului Dumnezeu celui în Treime Slăvit,
Consiliul parohial, împreună cu preotul paroh, Iederan Ioan, au adresat Prea Sfințitului Părinte Episcop Dr. VISARION V. ASTILEANU fiiască poftire spre a săvîrși dumnezeiasca slujbă de tîrnosire a Sf. Biserici, prin așezarea Sf. Moaște și a Sf. Evangheliști la temelia Sf. Prestol și a-i binecuvînta pe toți și pe toate, care prin spirit de dăruire au făcut prin jertfelnicia lor, ca Sfîntul lăcaș de închinare să primească înfățișarea cuvenită.

Astfel, în ziua de 18 octombrie 1981, Prea Sfințitul Părinte Episcop Dr. VISARION V. ASTILEANU al Aradului și Hunedoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi a tîrnosit biserica din parohia Săcărîmb, slujind apoi Sf. Liturghie arhierească spre mulțumirea și bucuria bunilor credincioși din această parohie.

Mulțumire aducînd lui Dumnezeu pentru toate și pentru revărsarea harului Său peste dînșii, toți cei mai jos subscriși, ne împreunăm rugăciunile către Dătătorul a toată darea cea bună și a tot darul desăvîrșit ca să binecuvînteze pe ctitorii, slujitorii, jertfitorii și închinătorii acestui Sfînt lăcaș și pe toți cei ce iubesc podoaba Casei Sale.

Doamne, Dumnezeul Cerului și al pămîntului, care Sfînta Biserica Ta cu înțelepciune ai întemeiat și ai binevoit a se ridica această Biserică în cinstea „Sfîntului Ierarh Nicolae”, spre slava Ta, a Unuia Născut Fiului Tău și al Sfîntului Duh;
Ne rugăm Ție trimite pe Prea Sfîntul Duh Cel închinat și atotputernic ca să sfințească Biserica aceasta.
Umple-o pe dînsa de lumina Ta cea veșnică; Alege-o lăcaș Ție, Fă-o scaun al slavei Tale;
Împodobește-o cu darurile Tale cele Dumnezeiești și mai presus de lume.
Păzește-o pe dînsa pînă-n sfîrșitul veacurilor neclătită ca să fie Sfînta Sfintelor, cu lucrarea și cu puterea Sfîntului Duh și binecuvîntează pe toți cei care se vor închina și vor aduce daruri într-nsa ca să se preamărească în veci.

AMIN !

EPISCOP
Dr. VISARION V. ASTILEANU

Sari la conținut