Compartiment Agricol și Cadastru

Compartiment Agricol și Cadastru

STĂNĂȘEL Vasile Iulian Inspector

Obiectul activităţii compartimentului:
– Se ocupă de ţinerea la zi a Registrelor Agricole  şi înscrierea datelor în acestea sub semnătura proprietarilor;
– Pregăteşte datele pentru înscrierea în centralizatorul agricol şi întocmeşte dările de seamă statistice;
– Eliberează certificate şi adeverinţe ce conţin date din registrul agricol;
– Aduce la cunoştinta secretarului oraşului a tuturor greşelilor de înscriere în Registrul Agricol pentru rectificarea de către acesta a erorilor existente;
– Verifică existenţa produselor în vederea eliberării certificatelor de producător;
– Eliberează certificatele de producător agricol;
– Efectuează măsurători şi schiţe în teren, împreună cu referentul de cadastru la cererea cetăţenilor;
– Primeşte tabelele centralizatoare de la asociaţiile agricole cu membrii asociaţiei şi contractele de arendare pe care le înscrie în Registrul Agricol.

Sari la conținut