Compartiment asistență socială

Compartiment asistență socială

TODORAN Maria Georgiana Inspector
NELEGA Daniela Florica – Referent

Obiectul de activitate al serviciului de asistenţă socială îl constituie:
– acordarea de servicii sociale cu caracter primar și specializate menite să asigure prevenirea, limitarea  sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricaror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

ATRIBUȚII:

 • În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr.1010/2006 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, ale Legii nr.116/2002 privind prevederea și combaterea marginalizării sociale și ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002:
  – Primește actele, verifică și întocmește documentația pentru drepturile prevăzute de Legea nr.41 6/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  – Urmarește posibilitățile de încadrare în muncă a beneficiarilor Legii 416/2001;
  – Întocmește orice situații privind aplicarea Legii 416/2001 solicitate de către instituțiile abilitate;
  – Întocmește documentația necesară privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor beneficiarilor de ajutor social conform O.U.G. 5/2003 în perioada sezonului rece (1 noiembrie-31 martie), reactualizează și ține evidența acestora;
  – Întocmește situațiile statistice privitoare la aplicarea O.U.G. 5/2003 și le înaintează Agentiei Județene de Prestații Sociale Hunedoara;
  – Întocmește dispozițiile pentru acordarea ajutoarelor de înmormântare pentru beneficiarii Legii 416/2001;
  – Eliberează și ține evidența adeverințelor pentru beneficiarii de ajutor social;
  – Întocmește dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgență familiilor aflate în situații deosebite în condițiile legii.
 • În aplicarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 245/2003 cu modificările și completările ulterioare, O.U.G.57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, a prevederilor art. 34 și 35 din H.G.R. 1350/27.09.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, a O.U.G. 107 privind modificarea OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei:
  – preia cererile și actele doveditoare de la solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuitei;
  – întocmește documentațiile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
  – întocmește situațiile statistice și orice alte situații pentru acordarea acestui drept.
 • În aplicarea Legii 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare:
  – Întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual a măsurilor pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
  – Întocmște situațiile statistice solicitate de alte instituții sau șefi ierarhic superiori cu privire la beneficiarii Legii nr.116/2002;
  – Întocmește și prezintă raportul privind ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate.

 

 

Sari la conținut