Planuri Urbanistice Zonale

2015

 PUZ Cariera de andezit Ciongani

2016

 PUZ Bazine de acumulare apă industrială 2x2500mc Bocșa Mică

2018

 Intenție de elaborare PUZ Construire Stație de Transformare 110 – 33kV

 Elaborare PUZ – STAȚIE DE TRANSFORMARE 110 – 33kV

 REZULTATUL procedurii de informare și consultare a publicului, în etapa elaborării propunerilor pentru documentația de urbanism: PUZ – STAȚIE DE TRANSFORMARE 110 – 33kV

2022

 Consultarea asupra propunerilor preliminare (ETAPA 1) „PUZ – ZONA CONSTRUCTII DE TURISM SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in com. Certeju de Sus, sat Hondol, CF 64275.

P.U.Z. – ZONA CONSTRUCȚII DE TURISM ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, amplasament: jud. Hunedoara, Comuna Certeju de Sus, sat Hondol.

2023

Intenție de elaborare a Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) – „EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ”, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara 

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa intenției de elaborare a planului urbanistic zonal: „PUZ – EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ” 

Petiții, sesizări, observații și sugestii primite în urma informării și consultării publicului în etapa intenției de elaborare a planului urbanistic zonal: „PUZ – EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ” 

Răspunsuri transmise la petițiile, sesizările, observațiile și sugestiile primite în urma informării și consultării publicului în etapa intenției de elaborare a planului urbanistic zonal: „PUZ – EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ” 

ADRESA SC DEVA GOLD SA privind păstrarea intenției de realizare a proiectului: „EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ” 

P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE, com. Certeju de Sus, sat Bocșa Mică, jud. Hunedoara, beneficiar TIGLARIU VLAD ALEXANDRU

REZULTATUL informării și consultării publicului în etapa de elaborare a propunerilor preliminare a P.U.Z. – „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+M ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE” în jud. Hunedoara, sat Bocșa Mică, f.n. com. Certeju de Sus, beneficiar Țiglariu Vlad Alexandru. 

2024

Intenție de elaborare a Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) – „EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ”, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara 

OBSERVAȚII și PETIȚII primite de la cetățeni cu privire la intenția de elaborare a „PUZ – EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ”

RĂSPUNSURI la observațiile și petițiile primite de la cetățeni cu privire la intenția de elaborare a „PUZ – EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ”

REZULTATUL informării și consultării publicului în etapa intenției  de elaborare a planului urbanistic zonal „PUZ – EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ”

Sari la conținut