Anunțuri publice


4 iunie 2019
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019.
[Anunț de participare]
[Program anual fonduri nerambursabile]


29 martie 2019
ANUNȚ privind Proiectul de Hotărâre nr. /2019 privind aprobarea Bugetului local al comunei Certeju de Sus pe anul 2019.
[vizualizează anunțul]
[vizualizează proiectul de buget]


17 octombrie 2018
ANUNȚ privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
[vizualizează anunțul]


26 iulie 2018
Acordare finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2018.
[vizualizează anunțul]


22 septembrie 2017
Anunț privind AMÂNAREA CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


5 septembrie 2017
Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


30 mai 2017
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2017.
[vizualizează anunțul]