Anunțuri publice


17 noiembrie 2021
ANUNȚ – privind organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în cadrul compartimentului asistență socială și a funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare, în cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, din aparatul de specialitate al primarului.
[vizualizează anunțul]
[formular de înscriere – document pdf]
[formular de înscriere – document word]

14 octombrie 2021
ANUNȚ – privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – începând de luni, 18 octombrie 2021.
[vizualizează anunțul]


30 iulie 2021
ANUNȚ – privind organizarea Concursului în vederea ocupării postului contractual de Muncitor calificat I (fochist)
[vizualizează anunțul]


15 iunie 2021
ANUNȚ – depunerea proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara.
[vizualizează anunțul]


15 aprilie 2021
PROCES VERBAL – încheiat cu ocazia ședinței de licitație în plic închis, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – Partida 10800.
[vizualizează procesul verbal]


7 aprilie 2021
PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE – pentru licitația de masă lemnoasă pe picior din data de 15.04.2021.
[vizualizează procesul verbal]


5 aprilie 2021
ANUNȚ – privind organizarea Consultării asupra propunerile preliminare pentru PUG – Comuna Certeju de Sus.
[vizualizează anunțul]


30 martie 2021
ANUNȚ – privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.
[vizualizează Anunțul]
[Caiet de sarcini]
[Cerere de înscriere – Anexa 2]
[Declarație înscriere – Anexa 3]


6 noiembrie 2020
PUBLICAȚIE – privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și locurile de desfășurare a votării, în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6.12.2020.
[vizualizează Publicația]


11 septembrie 2020
PUBLICAȚIE – CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.34 CERTEJU DE SUS.
[vizualizează Publicația]


9 septembrie 2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul: „Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.
[vizualizează Anunțul]


4 august 2020
ADRESĂ de la A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA privind stadiul proiectului POIM „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2023”.
[vizualizează Adresa]


4 august 2020
CERERE către M.L.P.D.A privind finanțarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.
[vizualizează Cererea]


4 august 2020
CERERE către A.F.M. privind finanțarea modernizării rețelei de iluminat public în comuna Certeju de Sus din fondul de mediu.
[vizualizează Cererea]


4 august 2020
PROTOCOL de colaborare încheiat între comuna Certeju de Sus și ZIPPER Services SRL în vederea utilizării și administrării Platformei de lucru în mediul online pentru transmiterea și primirea de documente de la persoane fizice.
[vizualizează Protocolul]


30 iulie 2020
HOTĂRÂREA Nr.30 / 2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între comuna Certeju de Sus, comuna Hărău și comuna Rapoltu Mare, în scopul promovării investiției Rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comunele Certeju de Sus, Hărău, Rapoltu Mare.
[vizualizează Hotărârea]


18 iunie 2020
Anunț de participare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020.
[vizualizează anunțul]


4 iunie 2020
In conditiile create de decretarea starii de alerta pe teritoriul Romaniei prin Legea nr. 55/2020, AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA, anunta publicul interesat ca dezbaterea publica anuntata pentru data de 10 iunie 2020, ora 15:00 la Caminul Cultural din Certeju de Sus, jud. Hunedoara, (anunt publicat in data de 08.05.2020, in ziarul Mesagerul), se va desfasura on-line.

Documentatia de solicitare a acordului de mediu pentru proiectul: „Exploatarea andezitelor din zona Ciongani-Cariera Floroaia”, ce va fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Certeju de Sus, sat Bocsa Mare, CF 63483, judetul Hunedoara, titular SC Deva Gold SA, poate fi consultata in format electronic dupa cum urmeaza:

– Site-ul APM Hunedoara la adresa:
http://apmhd.anpm.ro – reglementari – acord de mediu -documentatii procedura EIA si EA;
– Site-ul SC Deva Gold SA;
– Site-ul Primariei Comunei Certeju de Sus;

Publicul interesat poate transmite in scris comentariile/observatiile sale prin e-mail la adresa office@apmhd.anpm.ro pana la data de 09.06.2020.

Fiecare individ din publicul interesat, odata cu transmiterea observatiilor sale va comunica si o adresa electronica valida pentru transmiterea raspunsurilor.

[vizualizează ANUNȚUL]
– [STUDIU DE EVALUARE ADECVATA pentru proiectul Exploatarea andezitelor din zona Ciongani – cariera Floroaia, localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara.]
– [RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul Exploatarea andezitelor din zona Ciongani – cariera Floroaia, localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara.]
– [COMPLETARE „Raport privind impact asupra mediului” si „Studiul de evaluare adecvata”, pentru Exploatarea andezitelor din zona Ciongani – Cariera Floroaia.]


14 mai 2020
Anunț de participare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020.
[vizualizează anunțul]


03 februarie 2020
OBLIGAȚIILE persoanelor fizice și juridice cu privire la DECLARAREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL.
[vizualizează obligațiile]


23 ianuarie 2020
ANUNȚ privind organizarea Concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat treapta I (îngrijitor curățenie), pe perioadă nedeterminată.
[vizualizează anunțul]


25 noiembrie 2019
CERTIFICAT DE URBANISM nr.20 din 14.11.2017 eliberat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind „LUCRĂRI DE APĂRARE PE PÂRÂUL NOJAG ÎN LOCALITATEA NOJAG, JUD. HUNEDOARA”.
[vizualizează certificatul de urbanism]


19 noiembrie 2019
CERTIFICAT DE URBANISM nr.285 din 18.11.2019 eliberat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NATURALE ÎN COMUNA CERTEJU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA.
[vizualizează certificatul de urbanism]


6 septembrie 2019
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de inspector clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în cadrul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Certeju de Sus.
[vizualizează anunțul]


4 iunie 2019
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019.
[Anunț de participare]
[Program anual fonduri nerambursabile]


29 martie 2019
ANUNȚ privind Proiectul de Hotărâre nr. /2019 privind aprobarea Bugetului local al comunei Certeju de Sus pe anul 2019.
[vizualizează anunțul]
[vizualizează proiectul de buget]


17 octombrie 2018
ANUNȚ privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
[vizualizează anunțul]


26 iulie 2018
Acordare finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2018.
[vizualizează anunțul]


22 septembrie 2017
Anunț privind AMÂNAREA CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


5 septembrie 2017
Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


30 mai 2017
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2017.
[vizualizează anunțul]