Anunțuri publice


14 mai 2020
Anunț de participare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020.
[vizualizează anunțul]


03 februarie 2020
OBLIGAȚIILE persoanelor fizice și juridice cu privire la DECLARAREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL.
[vizualizează obligațiile]


23 ianuarie 2020
ANUNȚ privind organizarea Concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat treapta I (îngrijitor curățenie), pe perioadă nedeterminată.
[vizualizează anunțul]


25 noiembrie 2019
CERTIFICAT DE URBANISM nr.20 din 14.11.2017 eliberat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind „LUCRĂRI DE APĂRARE PE PÂRÂUL NOJAG ÎN LOCALITATEA NOJAG, JUD. HUNEDOARA”.
[vizualizează certificatul de urbanism]


19 noiembrie 2019
CERTIFICAT DE URBANISM nr.285 din 18.11.2019 eliberat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NATURALE ÎN COMUNA CERTEJU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA.
[vizualizează certificatul de urbanism]


6 septembrie 2019
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de inspector clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în cadrul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Certeju de Sus.
[vizualizează anunțul]


4 iunie 2019
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019.
[Anunț de participare]
[Program anual fonduri nerambursabile]


29 martie 2019
ANUNȚ privind Proiectul de Hotărâre nr. /2019 privind aprobarea Bugetului local al comunei Certeju de Sus pe anul 2019.
[vizualizează anunțul]
[vizualizează proiectul de buget]


17 octombrie 2018
ANUNȚ privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
[vizualizează anunțul]


26 iulie 2018
Acordare finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2018.
[vizualizează anunțul]


22 septembrie 2017
Anunț privind AMÂNAREA CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


5 septembrie 2017
Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


30 mai 2017
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2017.
[vizualizează anunțul]