Anunțuri publice


8 aprilie 2024
ANUNȚ
Privind consultarea documentației de urbanism: Plan Urbanistic Zonal – „EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ”, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara, conform ordin  nr. 2701/2010 privind etapa 1 – etapa pregătitoare, anunțarea intenției de elaborare PUZ de către S.C. DEVA GOLD S.A.
[vezi ANUNȚUL și DOCUMENTAȚIA]

 


22 martie 2024
ANUNȚ
Primăria Comunei Certeju de Sus, în data de 22.03.2024, a eliberat certificatul de urbanism cu nr.12 în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind: EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ, ca urmare a cererii adresate de S.C. DEVA GOLD S.A.
[vezi ANUNȚUL]
[vezi CERTIFICATUL DE URBANISM]

 


19 februarie 2024
PROGRAMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR DE LA POPULAȚIE
pe raza UAT Certeju de Sus. (actualizat la 19.02.2024)
[vezi PROGRAMUL]

 


5 februarie 2024
GRAFIC DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE
Zona 3 Centru – Deva
[vezi GRAFICUL]

 


4 ianuarie 2024
PROGRAMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR DE LA POPULAȚIE
pe raza UAT Certeju de Sus.
[vezi PROGRAMUL]

 


13 noiembrie 2023
CERTEJU DE SUS RECICLEAZĂ
NEW RECYCLING METAL SRL colecteză gratuit deșeuri electrice și electrocasnice
SÂMBĂTĂ 18.11.2023 între orele 9:00 – 17:00, DIN POARTĂ ÎN POARTĂ
Solicită colectare gratuită de la domiciliu la tel. 0722-850.929

[Vezi anunțul]

 


9 noiembrie 2023
ANUNȚ – Începând cu data de 09.11.2023 la sediul Primăriei comunei Certeju de Sus este depus Proiectul de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, în vederea consultării și formulării de propuneri de completare sau modificare a acestuia.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la Proiectul de Hotărâre pot fi depuse până la date de 24.11.2023 la sediulu Primăriei Certeju de Sus, compartiment Achiziții publice.

[Vezi anunțul]
[Vezi Proiectul de Hotărâre]

 


9 noiembrie 2023
ANUNȚ – Începând cu data de 09.11.2023 la sediul Primăriei comunei Certeju de Sus este depus Proiectul de Hotărâre privind aprobarea formei inițiale a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2024, în vederea consultării și formulării de propuneri de completare sau modificare a acestuia.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la Proiectul de Hotărâre pot fi depuse până la date de 24.11.2023 la sediulu Primăriei Certeju de Sus, compartiment Impozite și taxe locale.

[Vezi anunțul]

 


19 octombrie 2023
CENTRALIZATOR cu cantitățile de deșeuri municipale colectate de pe raza UAT CERTEJ în anul 2022
PROGRAM colectare deșeuri în perioada octombrie-decembrie 2023

 


11 septembrie 2023
ANUNȚ – privind transmiterea observațiilor și consultarea publicului asupra documentației Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Adresa: com. Certeju de Sus, sat Bocșa Mică, jud. Hunedoara
Beneficiar: TIGLARIU VLAD ALEXANDRU
în perioada 11/09/2023 – 26/09/2023 la sediul Primăriei Comunei Certeju de Sus

[Vezi anunțul]
[Vezi documentația]

 


08 septembrie 2023
16 Septembrie 2023 – ZIUA CURĂȚENIEI NAȚIONALE
Let’s Do It, Romania! revine și anul acesta cu o nouă ediție de Ziua de Curățenie Națională care va avea loc pe 16 septembrie, alături de alte 191 de țări care au aceeași misiune: o lume cu mai puține deșeuri.
Voluntarii din Alba, Argeș, Arad, București/Ilfov, Bihor, Bistrița Năsăud, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea sunt invitați pe 16 septembrie la curățenie să redea frumusețea naturii, să strângă deșeurile, dar și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune. Doritorii se pot înscrie pe https://membership.letsdoitromania.ro/
Pentru informații suplimentare, pot contacta coordonatorii județeni.

[Vezi anunțul]

 


25 august 2023
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
DOCUMENTELE
privind întocmirea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire pentru organizarea procedurii de „negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare” în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru, Județul Hunedoara” precum și acordarea de mandate.

[Nota de fundamentare]
[Strategie de contractare]
[Documentație de atribuire Zona 3 Centru]

 


25 iulie 2023
INFORMARE C.N.A.I.R
privind scutirea de la plata tarifului de utilizare a drumurilor naționale, conform prevederilor art.28 din Legea nr.448/2006 republicată
[detalii și formulare]


04 mai 2023
ANUNȚ ATRIBUIRE PAJIȘTI
Rezultatele analizei dosarelor privind atribuirea directă a pajiștilor efectuată de Comisia de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a comunei Certeju de Sus au fost consemnate în procesul verbal de ședință nr. 1475/04.05.2023
[detalii]


28 aprilie 2023
ANUNȚ
Privind eliberarea Certificatului de Urbanism nr.10 în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGENTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ, ca urmare a cererii adresate de S.C. DEVA GOLD S.A.
[vezi anunțul]


07 aprilie 2023
ACTE care trebuiesc depuse la dosarul de SOLICITARE ATRIBUIRE ȘI ÎNCHIRIERE PAJIȘTI
Modalitatea de achiziționare a DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE și condiții de participare la ATRIBUIRE PAJIȘTI
[detalii]


03 februarie 2023
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
DOCUMENTELE
privind întocmirea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea:
– STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru delegarea activităților de salubrizare în cadrul SMID județul Hunedoara și a anexelor;
– STRATEGIA DE CONTRACTARE privind atribuirea contractului de achiziție publică pentru zona de colectare 1+2+3 prin procedura „LICITAȚIE DESCHISĂ”;
– PLANUL TARIFAR actualizat – analiza pragului de suportabilitate al tarifelor actualizate, noiembrie 2022;
– REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE privind deșeurile menajere și similare din județul Hunedoara;
– DOCUMENTAȚIA pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”;
– Mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
[descarcă documentele]


03 februarie 2023
ÎN ATENȚIA COMERCIANȚILOR ȘI PRODUCĂTORILOR / IMPORTATORILOR DE BĂUTURI
de pe raza comunei Certeju de Sus.
Compania deținătoare a licenței de operare a Sistemului de Garanție – Returnare (SGR) – RetuRO Sistem de Garanție Returnare S.A., unic la nivel național, anunță comercianții și producătorii/importatorii de băuturi că a început înregistrarea OBLIGATORIE în baza de date a sistemului.
[detalii]


20 ianuarie 2023
ANUNȚ – privind persoanele desemnate a participa la derularea campaniei de depunere a Declarației Unice din cadrul UAT Comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara.
[vezi anunțul]


23 decembrie 2022
ANUNȚ – privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de casier, în cadrul compartimentului Administrare domeniu public și protecție civilă, în data de 19 ianuarie 2023 – proba scrisă.
[vezi anunțul]


8 decembrie 2022
ANUNȚ – privind intenția aprobării de către Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus a proiectului de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zona Construcții de Turism și Funcțiuni Complementare”
[vezi ANUNȚUL]
[vezi PROIECTUL DE HOTĂRÂRE]
[vezi P.U.Z.]


29 noiembrie 2022
ANUNȚ – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional, în data de 30.12.2022 – proba scrisă.
[vezi ANUNȚUL]


24 octombrie 2022
ANUNȚ – privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.
Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea Apelor Uzate al Comunei Certeju de Sus în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
[descarcă FORMULARUL]


15 septembrie 2022
PROCES VERBAL – încheiat cu ocazia ședinței de licitație în plic închis, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – Partida 11245.
[vizualizează procesul verbal]


7 septembrie 2022
PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE – pentru licitația de masă lemnoasă pe picior din data de 15.09.2022.
[vizualizează procesul verbal]


30 august 2022
ANUNȚ – privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior la data de 15.09.2022.
[vizualizează Anunțul]
[Caiet de sarcini]
[Cerere de înscriere – Anexa 2]
[Declarație înscriere – Anexa 3]
[Formular de Ofertă]
[Model de Contract]


27 iulie 2022
ANUNȚ – privind depunerea de cereri pentru acordarea reducerii cu 50% a prețului final al energiei electrice / gazelor naturale aferent contractului de furnizare, la nivelul comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara
[vizualizează Anunț, Cerere și Declarație]


11 mai 2022
ANUNȚ – privind consultarea asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
„PUZ-ZONA CONSTRUCTII DE TURISM SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”
Adresa: jud. Hunedoara , com. Certeju de Sus, sat Hondol, CF 64275

in perioada 11/05/2022 – 25/05/2022 la sediul Primariei Comunei Certeju de Sus
[vizualizează anunțul]


09 martie 2022
ANUNȚ – privind desfășurarea autorecenzării asistate pentru RPL 2021

Locația de desfășurare a autorecenzării asistate pentru RPL 2021 este sediul administrativ al comunei Certeju de Sus din strada Principală nr.236, birou nr.2 Parter și birou nr.4 etaj I.

De asemenea menționăm că activitatea de autorecenzare asistată pentru RPL 2021 se va desfășura în perioada 14.03.2022 – 15.05.2022 de Luni până Vineri între orele 09:00 – 18:00 și Sâmbăta și Duminica între orele 09:00 – 13:00.

Persoane de contact: domnul Stănășel Vasile Iulian, tel. 0757-059915 și doamna Luca Bîrsăian Marinela Camelia, tel. 0745-162686.

 


10 februarie 2022
ANUNȚ – privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu.
[vizualizează anunțul]
[descarcă cererea de înscrire]


17 noiembrie 2021
ANUNȚ – privind organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în cadrul compartimentului asistență socială și a funcției publice vacante de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare, în cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului, din aparatul de specialitate al primarului.
[vizualizează anunțul]
[formular de înscriere – document pdf]
[formular de înscriere – document word]
[rezultate selecție dosare]


14 octombrie 2021
ANUNȚ – privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – începând de luni, 18 octombrie 2021.
[vizualizează anunțul]


30 iulie 2021
ANUNȚ – privind organizarea Concursului în vederea ocupării postului contractual de Muncitor calificat I (fochist)
[vizualizează anunțul]


15 iunie 2021
ANUNȚ – depunerea proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara.
[vizualizează anunțul]


15 aprilie 2021
PROCES VERBAL – încheiat cu ocazia ședinței de licitație în plic închis, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior – Partida 10800.
[vizualizează procesul verbal]


7 aprilie 2021
PROCES VERBAL DE PRESELECȚIE – pentru licitația de masă lemnoasă pe picior din data de 15.04.2021.
[vizualizează procesul verbal]


5 aprilie 2021
ANUNȚ – privind organizarea Consultării asupra propunerile preliminare pentru PUG – Comuna Certeju de Sus.
[vizualizează anunțul]


30 martie 2021
ANUNȚ – privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.
[vizualizează Anunțul]
[Caiet de sarcini]
[Cerere de înscriere – Anexa 2]
[Declarație înscriere – Anexa 3]


6 noiembrie 2020
PUBLICAȚIE – privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și locurile de desfășurare a votării, în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6.12.2020.
[vizualizează Publicația]


11 septembrie 2020
PUBLICAȚIE – CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.34 CERTEJU DE SUS.
[vizualizează Publicația]


9 septembrie 2020
ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul: „Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.
[vizualizează Anunțul]


4 august 2020
ADRESĂ de la A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA privind stadiul proiectului POIM „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014 – 2023”.
[vizualizează Adresa]


4 august 2020
CERERE către M.L.P.D.A privind finanțarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara”.
[vizualizează Cererea]


4 august 2020
CERERE către A.F.M. privind finanțarea modernizării rețelei de iluminat public în comuna Certeju de Sus din fondul de mediu.
[vizualizează Cererea]


4 august 2020
PROTOCOL de colaborare încheiat între comuna Certeju de Sus și ZIPPER Services SRL în vederea utilizării și administrării Platformei de lucru în mediul online pentru transmiterea și primirea de documente de la persoane fizice.
[vizualizează Protocolul]


30 iulie 2020
HOTĂRÂREA Nr.30 / 2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între comuna Certeju de Sus, comuna Hărău și comuna Rapoltu Mare, în scopul promovării investiției Rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comunele Certeju de Sus, Hărău, Rapoltu Mare.
[vizualizează Hotărârea]


18 iunie 2020
Anunț de participare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020.
[vizualizează anunțul]


4 iunie 2020
In conditiile create de decretarea starii de alerta pe teritoriul Romaniei prin Legea nr. 55/2020, AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA, anunta publicul interesat ca dezbaterea publica anuntata pentru data de 10 iunie 2020, ora 15:00 la Caminul Cultural din Certeju de Sus, jud. Hunedoara, (anunt publicat in data de 08.05.2020, in ziarul Mesagerul), se va desfasura on-line.

Documentatia de solicitare a acordului de mediu pentru proiectul: „Exploatarea andezitelor din zona Ciongani-Cariera Floroaia”, ce va fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Certeju de Sus, sat Bocsa Mare, CF 63483, judetul Hunedoara, titular SC Deva Gold SA, poate fi consultata in format electronic dupa cum urmeaza:

– Site-ul APM Hunedoara la adresa:
http://apmhd.anpm.ro – reglementari – acord de mediu -documentatii procedura EIA si EA;
– Site-ul SC Deva Gold SA;
– Site-ul Primariei Comunei Certeju de Sus;

Publicul interesat poate transmite in scris comentariile/observatiile sale prin e-mail la adresa office@apmhd.anpm.ro pana la data de 09.06.2020.

Fiecare individ din publicul interesat, odata cu transmiterea observatiilor sale va comunica si o adresa electronica valida pentru transmiterea raspunsurilor.

[vizualizează ANUNȚUL]
– [STUDIU DE EVALUARE ADECVATA pentru proiectul Exploatarea andezitelor din zona Ciongani – cariera Floroaia, localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara.]
– [RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul Exploatarea andezitelor din zona Ciongani – cariera Floroaia, localitatea Certeju de Sus, judetul Hunedoara.]
– [COMPLETARE „Raport privind impact asupra mediului” si „Studiul de evaluare adecvata”, pentru Exploatarea andezitelor din zona Ciongani – Cariera Floroaia.]


14 mai 2020
Anunț de participare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020.
[vizualizează anunțul]


03 februarie 2020
OBLIGAȚIILE persoanelor fizice și juridice cu privire la DECLARAREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL.
[vizualizează obligațiile]


23 ianuarie 2020
ANUNȚ privind organizarea Concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat treapta I (îngrijitor curățenie), pe perioadă nedeterminată.
[vizualizează anunțul]


25 noiembrie 2019
CERTIFICAT DE URBANISM nr.20 din 14.11.2017 eliberat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind „LUCRĂRI DE APĂRARE PE PÂRÂUL NOJAG ÎN LOCALITATEA NOJAG, JUD. HUNEDOARA”.
[vizualizează certificatul de urbanism]


19 noiembrie 2019
CERTIFICAT DE URBANISM nr.285 din 18.11.2019 eliberat în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE NATURALE ÎN COMUNA CERTEJU DE SUS, JUDEȚUL HUNEDOARA.
[vizualizează certificatul de urbanism]


6 septembrie 2019
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de inspector clasa I, grad profesional asistent, studii superioare, în cadrul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Certeju de Sus.
[vizualizează anunțul]


4 iunie 2019
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2019.
[Anunț de participare]
[Program anual fonduri nerambursabile]


29 martie 2019
ANUNȚ privind Proiectul de Hotărâre nr. /2019 privind aprobarea Bugetului local al comunei Certeju de Sus pe anul 2019.
[vizualizează anunțul]
[vizualizează proiectul de buget]


17 octombrie 2018
ANUNȚ privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
[vizualizează anunțul]


26 iulie 2018
Acordare finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Certeju de Sus pentru anul 2018.
[vizualizează anunțul]


22 septembrie 2017
Anunț privind AMÂNAREA CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


5 septembrie 2017
Anunț privind organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, de inspector de specialitate gradul IA, studii superioare.
[vizualizează anunțul]


30 mai 2017
Anunț de participare privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Certeju de Sus, alocate pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2017.
[vizualizează anunțul]


 

 

 

Sari la conținut